Výbor SKS

Predsedníctvo SKS

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
prezident SKS

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
fax: +421 2 547 88 742

Telefón: 
+421 2 593 20 316
E-mail: 
robert.hatala@nusch.sk
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
past president SKS

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Fax: +421 2 593 20 272

Telefón: 
+421 2 593 20 272
E-mail: 
iveta.simkova@nusch.sk
MUDr. Peter Hlivák, PhD.
vedecký sekretár SKS

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón: 
+421 2 593 20 399 (657)
E-mail: 
peter.hlivak@nusch.sk

Výbor SKS

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Interná klinika, FN Trnava
A. Žarnova 11
917 75 Trnava
 

Telefón: 
+421 33 593 81 11
E-mail: 
benimed@gmail.com
MUDr. Adrian Bystriansky

Kardiologická klinika, SÚSCCH, a. s. 
Oddelenie arytmií
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 
+421 48 433 33 45
E-mail: 
bystriansky@suscch.eu
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC

Oddelenie neinvazívnej kardiológie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Petržalka
Univerzitná nemocnica Bratislava
Antolská 11
851 07 Bratislava
Fax: +421 2 686 72 029

Telefón: 
+421 2 686 72 319
E-mail: 
dubrava@pe.unb.sk
Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.

Pediatrická kardiológia
Hurbanova 17, 036 01 Martin

Telefón: 
+421 43 413 55 16
E-mail: 
ltvsro@gmail.com
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC

Kardiologická klinika, SÚSCCH, a. s.
Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: 
+421 48 433 36 01
E-mail: 
kaliska.gabriela@suscch.eu
Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.

Kardiocentrum, Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov
Fax: +421 51 701 15 46

Telefón: 
+421 51 701 17 06
E-mail: 
kmecj@fnsppresov.sk
MUDr. František Kovář, PhD.

Univerzitná nemocnica Martin
Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
Fax: +421 43 422 02 61

Telefón: 
+421 43 420 31 11
E-mail: 
fkovar8@gmail.com
Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

UPJŠ LF a UN L. Pasteura
Tr. SNP 1, 040 66 Košice
Fax: +421 51 772 51 18

Telefón: 
+421 55 640 34 09
E-mail: 
pellad@stonline.sk
Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC

Kardiocentrum, Klinika kardiológie FNsP J. A.
Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov

Telefón: 
+421 51 701 15 30
E-mail: 
mstudencan@gmail.com
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Ústav patologickej fyziológie LFUK
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Fax: +421 2 593 57 601

Telefón: 
+421 2 593 57 276
E-mail: 
fedor.simko@fmed.uniba.sk

Kontrolná komisia SKS

Doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
predseda Kontrolnej komisie

Arytmologické oddelenie
VÚSCH, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice

Telefón: 
+421 55 789 10 00, (1350, 1360, 1343)
E-mail: 
stancakb@vusch.sk
MUDr. Anna Vachulová, PhD.
člen Kontrolnej komisie

Oddelenie akútnej kardiológie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón: 
+421 2 593 20 399 (285, 255)
E-mail: 
annavachulova@yahoo.com
MUDr. Peter Mečiar
člen Kontrolnej komisie

NsP Brezno, n.o.
Banisko 1
977 01 Brezno
 

Telefón: 
+421 48 282 01 30
E-mail: 
sekretariat@nspbr.sk

Stanovy

Zápisnice zo zasadnutia výboru

Zápisnice zo zasadnutia volebnej komisie

Pracovné skupiny

PS Transplantácia srdca a pľúc

Predseda PS:
MUDr. Milan Luknár
OZaTS, NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 268
Fax: +421 2 547 88 737
mail: milan.luknaratnusch.sk

Členovia výboru PS:
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
MUDr. Peter Lesný, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC
MUDr. Zlatica Schreinerová
MUDr. Ivan Varga, PhD.

PS Srdcové zlyhávanie

Predseda PS:
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
OZaTS, NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 263
Fax: +421 2 547 88 737
mail: eva.goncalvesovaatnusch.sk

Vedecký sekretár PS:
MUDr. Peter Lesný, PhD.

Členovia výboru PS:
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
MUDr. Milan Luknár
Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

PS Slovenská asociácia srdcových arytmií

Predseda SASA:
MUDr. Gabriela Kaliská, PhD., FESC
SÚSCCH a.s.
Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 433 36 01
mail: kaliskagatgmail.com

Vedecký sekretár:
MUDr. Adrián Bystriansky

Členovia výboru SASA:
Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
MUDr. Peter Hlivák, PhD.
MUDr. Peter Margitfalvi
MUDr. Branislav Stančák, CSc.

PS Sestry pracujúce v kardiológii

Predsedkyňa PS:
PhDr. Monika Labudová, PhD.
922 01 Ostrov 445
Tel: +421 905 911 857
mail: labudovamonikaatazet.sk

Členovia výboru PS:
Mgr. Margita Mikátová
Eva Kniežová
PhDr. Gabriela Šuttová
Mgr. Štefan Babej

PS Preventívna kardiológia

Predseda PS:
Doc. MUDr. Slavomíra, Filipová, CSc., FESC
Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
mail: slavomira.filipovaatnusch.sk

Členovia výboru PS:
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,FESC
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

PS Periférna cirkulácia

Predseda PS:
Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 430, 89
Fax: +421 2 547 88 745
mail: madaricjurajatgmail.com

Členovia výboru PS:
MUDr. Peter Gergely
MUDr. Ľubomír Špak
MUDr. Marek Tóth
MUDr. Matej Moščovič, PhD.

PS Pediatrická kardiológia

Predseda PS:
MUDr. Marián Hrebík, MPH
NÚSCH, a. s. a Detské kardiocentrum
Limbová 1
833 51 Bratislava
Tel.: +421 2 547 92 320
Fax: +421 2 547 92 317
mail: hrebikatdkc-sr.sk

Vedecký sekretár PS:
UDr. Monika Kaldarárová, PhD.

Členovia výboru PS:
MUDr. Viera Vršanská, Csc.
Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
Doc. MUDr. Alexander Jurko ml., PhD.

PS Kardiovaskulárna rehabilitácia

Predseda PS:
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
„Dom srdca“ s.r.o., Zelená 3, 036 01 Martin
mail: farskyatza.psg.sk

Vedecká sekretárka PS:
MUDr. Ing. Katarína Sládeková

Členovia výboru PS:
MUDr. Viliam Rus

PS Invazívna a intervenčná kardiológia

Predseda PS:
MUDr. František Kovář, PhD.
I. interná klinika UNM
Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel: +421 43 420 31 11 (316)
Fax: +421 43 422 02 61
e-mail: fkovar8@gmail

Členovia výboru PS:
MUDr. Viliam Fridrich, PhD
MUDr. Martin Gočák
MUDr. Jozef Pacák
Doc.MUDr. Martin Studenčan, PhD

PS Fórum mladých kardiológov

Predseda PS:
MUDr. Ondrej Beňačka, PhD.
OAKS, NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 398 (657)
mail: ondrejbenackaatgmail.com

MUDr. Tomáš Forgon
MUDr. Marianna Vachalcová, PhD.
MUDr. Allan Bohm, MBA
MUDr. Jana Vašková

PS Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti

Predseda PS:
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Fax: +421 2 593 20 272
Tel.: +421 2 593 20 272
mail: iveta.simkovaatnusch.sk

Členovia výboru PS:
Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
MUDr. Pavol Chňupa
MUDr. Juraj Podracký, PhD., MPH

PS Ambulantní kardiológovia

Predseda PS:
MUDr. Karol Mičko
Poliklinika KardioMed s.r.o.
Ulica mieru 1390, 984 01 Lučenec
Tel: +421 2 474 33 4950
Mail: mickokatstonline.sk; mickoatkardiomed.sk

Členovia výboru PS:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
MUDr. Juraj Pálka ml.
MUDr. Štefan Paulov
MUDr. Drahomíra Schwartzová

PS Akútna kardiológia

Predseda PS:
Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
Kardiocentrum, FN J. A. Reimana Prešov
Hollého 14
081 81 Prešov
Tel.: +421 51 701 16 11
mail: mstudencanatgmail.com

Členovia výboru PS:
Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc, FESC
MUDr. Martin Škamla
MUDr. Roman Margóczy
MUDr. Juraj Fecík

PS Neinvazívna kardiológia

Predseda PS:
MUDr. Pavol Chňupa
Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 286
Fax: +421 2 593 20 286
mail: chnupaatnusch.sk

Členovia výboru PS:
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC
MUDr. Peter Dědič