SKS

Predsedníctvo SKS

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
vedecký sekretár SKS

Kardiocentrum, Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14
081 81 Prešov
tel.: 051 7011 706
fax: 051 7011 546
e-mail: kmecjatfnsppresov.sk

MUDr. Peter Hlivák, PhD.
prezident SKS

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0399, 02 5932 0657  
e-mail: peter.hlivakatnusch.sk

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
past president SKS

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0404, 02 5932 0400
fax: 02 5932 0613
e-meil: robert.hatalaatnusch.sk

Výbor SKS

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ambulantné oddelenie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0257, 02 5932 0250, 02 5932 0262
fax: 02 5478 8737
e-mail: ivana.soosovaatnusch.sk

MUDr. Peter Lesný, PhD.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0263, 02 5932 0264, 02 5932 0268
fax: 02 5478 8737
e-mail: peter.lesnyatnusch.sk

MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 305
fax: 048 4333 306
e-mail: hudecmtathotmail.com

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0263
fax: 02 5478 8737
e-mail: eva.goncalvesovaatnusch.sk

doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.

I. klinika geriatrie LFUK a UNB
Limbová 1
831 03 Bratislava
tel.: 02 5954 5268
e-mail: martin.dubravaatfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

Ústav patologickej fyziológie LFUK
Sasinkova 4
811 08 Bratislava
tel.: 02 5935 7276
e-mail: fedor.simkoatfmed.uniba.sk

doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC

Kardiocentrum, Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14
081 81 Prešov
tel.: 051 7011 530
e-mail: mstudencanatgmail.com

MUDr. František Kovář, PhD.

Univerzitná nemocnica Martin
Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie
Kollárova 2
036 59 Martin
tel.: 043 4203 111
fax: 043 4220 261
e-mail: fkovar8atgmail.com

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie
Oddelenie akútnej kardiológie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0399, 02 5932 0285, 02 5932 0255
e-mail: annavachulovaatyahoo.com

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Kardiologická ambulancia Benimed s. r. o.
Javorová 25
921 01 Piešťany
tel.: 033 7744 282
e-mail: benimedatgmail.com

Kontrolná komisia SKS

MUDr. Peter Olexa, PhD.

Klinika gerontológie a geriatrie
LF UPJŠ a LVN
Murgašova 1
040 01 Košice
tel.: 055 6230 621
e-mail: polexaatpost.sk

MUDr. Roman Margóczy

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 315, 048 4333 900
fax: 048 4333 306
e-mail: margoczyatsuscch.eu

MUDr. Tibor Malacký

Predseda
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie všeobecnej kardiológie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0633
fax: 02 5478 8745
e-mail: malackyatnusch.sk, tibor.malackyatnusch.sk

Stanovy

Zápisnice zo zasadnutia výboru

Zápisnice zo zasadnutia volebnej komisie

Pracovné skupiny

Experimentálna kardiológia

Experimental Cardiology
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Centrum experimentálnej medicíny SAV o. z.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava
tel.: 02 3229 6044
e-mail: jozef.torokatsavba.sk
Vedecký sekretár: RNDr. Peter Bališ, PhD.
Členovia výboru:
Mgr. Andrea Berényiová, PhD.
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Ing. Miroslav Ferko, PhD.
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH
doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Kardio-rádiologické zobrazovanie

Cardiac Imaging
Výbor PS
Predseda: MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
MRI s. r. o.
Starohájska 2
917 01 Trnava
tel.: 033 2933 230, 033 2933 231
e-mail: neuschlatizd-tt.sk
Vedecká sekretárka: doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Zuzana Berecová, PhD.
MUDr. Claudia Gibarti
MUDr. Andrea Glézlová
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC
MUDr. Dominik Juskanič
MUDr. Jana Šimková

Kardio-cerebrálna medicína

Cardio-cerebral Medicine
Výbor PS
Predseda: prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0404, 02 5932 0400
fax: 02 5932 0613
e-mail: robert.hatalaatnusch.sk
Členovia výboru:
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
MUDr. Peter Hlivák, PhD.
MUDr. Andrea Petrovičová
MUDr. Ľuboš Urban, PhD.

Transplantácia srdca a pľúc

Heart-Lung Transplantation
Výbor PS
Predseda: MUDr. Milan Luknár, PhD.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0268
fax: 02 5478 8737
e-mail: milan.luknaratnusch.sk
Členovia výboru:
MUDr. Marcela Danková, PhD.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
MUDr. Peter Lesný, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

Srdcové zlyhávanie

Heart Failure
Výbor PS
Predsedníčka: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0263
fax: 02 5478 8737
e-mail: eva.goncalvesovaatnusch.sk
Vedecký sekretár: MUDr. Peter Lesný, PhD.
e-mail: peter.lesnyatnusch.sk
Členovia výboru:
MUDr. Marcela Danková, PhD.
MUDr. Milan Luknár, PhD.
MUDr. Peter Solík, PhD.

Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) - kolektívny člen SKS

Slovak Association of Cardiac Arrhythmias (SACA) - SSC Collective Member
Výbor
Prezidentka: MUDr. Gabriela Kaliská, PhD., FESC
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 601
e-mail: kaliska.gabrielaatsuscch.eu
Vedecký sekretár: MUDr. Adrian Bystriansky
Organizačný sekretár: MUDr. Martin Svetlošák, PhD.
Členovia výboru:

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
MUDr. Peter Hlivák, PhD.
MUDr. Peter Margitfalvi
doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.

Sestry pracujúce v kardiológii

Cardiovascular Nurses
Výbor PS
Predsedníčka: PhDr. Monika Labudová, PhD.
Kardiologická ambulancia Benimed s. r. o.
Javorová 25
921 01 Piešťany
tel.: 033 7744 282
e-mail: labudovamonikaatazet.sk
Členovia výboru:
Mgr. Štefan Babej
Mgr. Margita Mikátová
Mgr. Ivana Rónayová
PhDr. Gabriela Šuttová

Preventívna kardiológia

Preventive Cardiology
Výbor PS
Predsedníčka: doc. MUDr. Slavomíra, Filipová, CSc., FESC
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0282
e-mail: slavomira.filipovaatnusch.sk
Členovia výboru:
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

Periférna cirkulácia

Peripheral Circulation
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
Oddelenie kardiológie a angiológie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0430, 02 5932 0489
fax: 02 5478 8745
e-mail: madaricjurajatgmail.com
Vedecká sekretárka: MUDr. Jana Vašková
Členovia výboru:
MUDr. Martin Gočár, PhD.
MUDr. Augustín Mistrík
MUDr. Marek Tóth

Pediatrická kardiológia

Pediatric Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Martin Záhorec, PhD.
Detské kardiocentrum
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Limbová 1
833 51 Bratislava
tel.: 02 5937 1502
fax: 02 5479 2317
e-mail: marzahorecatgmail.com
Vedecká sekretárka: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Marián Hrebík, MPH
MUDr. Viera Illíková, PhD.
doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.

Kardiovaskulárna rehabilitácia

Cardiovascular Rehabilitation
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca s. r. o.
Zelená 3
036 08 Martin
e-mail: farskyatza.psg.sk
Vedecká sekretárka: MUDr. Ing. Katarína Sládeková
Členovia výboru:

PhDr. Pavla Nôtová, PhD.
MUDr. Viliam Rus
MUDr. Ivan Varga

Invazívna a intervenčná kardiológia

Invasive and Interventional Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. František Kovář, PhD.
I. interná klinika Univerzitnej nemocnice Martin
Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie
Kollárova 2
036 59 Martin
tel.: 043 4203 111, 043 4203 316
fax: 043 4220 261
e-mail: fkovar8@gmail
Členovia výboru:
MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
MUDr. Stanislav Juhász, CSc.
MUDr. Jozef Pacák, PhD.
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC

Fórum mladých kardiológov

Forum of Young Cardiologists
Výbor PS
Predseda: MUDr. Allan Böhm, MBA
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0442
e-mail: allan.bohmatnusch.sk
Vedecká sekretárka: MUDr. Marianna Vachalcová, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Kálmán Kertész
MUDr. Peter Michálek

Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti

Valvular Heart Disease
Výbor PS
Predsedníčka: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0272
e-mail: simkova.ivetaatgmail.com
Vedecká sekretárka: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Pavol Chňupa
prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
MUDr. Juraj Podracký, PhD., MPH

Ambulantní kardiológovia

Outpatient Cardiologists
Výbor PS
Predseda: MUDr. Peter Kalist, MPH
Ambulantné oddelenie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 0905 746 793
e-mail: peter.kalistatgmail.com
Členovia výboru:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.                
MUDr. Katarína Hatalová, PhD.
MUDr. Mária Maláriková
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

Akútna kardiológia

Acute Cardiology
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
Kardiocentrum, FNsP J. A. Reimana Prešov    
Hollého 14
081 81 Prešov
tel.: 051 7011 611
e-mail: mstudencanatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
Členovia výboru:
MUDr. František Kovář, PhD.
MUDr. Roman Margóczy
MUDr. Branislav Tomašovič

Neinvazívna kardiológia

Non-invasive Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Pavol Chňupa
Oddelenie neinvazívnej kardiológie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel./fax: 02 5932 0286
e-mail: chnupaatnusch.sk
Zástupca predsedu: MUDr. Peter Dědič
Členovia výboru:
MUDr. Miroslav Gbúr
MUDr. Katarína Hatalová, PhD.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC