Výbor SKS

Predsedníctvo SKS

MUDr. Peter Hlivák, PhD.
prezident SKS

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón: 
+421 2 593 20 399 (657)
E-mail: 
peter.hlivak@nusch.sk
Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD.
vedecký sekretár SKS

Kardiocentrum, Klinika kardiológie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov
Fax: +421 51 701 15 46

Telefón: 
+421 51 701 17 06
E-mail: 
kmecj@fnsppresov.sk
Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
past president SKS

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
fax: +421 2 547 88 742

Telefón: 
+421 2 593 20 316
E-mail: 
robert.hatala@nusch.sk

Výbor SKS

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Interná klinika, FN Trnava
A. Žarnova 11
917 75 Trnava
 

Telefón: 
+421 33 593 81 11
E-mail: 
benimed@gmail.com
doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.

I. klinika geriatrie LFUK a UNB
Limbová 1
831 03 Bratislava

Telefón: 
+421 02 595 45 268
E-mail: 
martin.dubrava@fmed.uniba.sk
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
fax: 02 5478 8737

Telefón: 
+421 2 593 20 263
E-mail: 
eva.goncalvesova@nusch.sk
MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
fax: 048 4333 306

Telefón: 
+421 4 843 33 305
E-mail: 
hudecmt@hotmail.com
MUDr. František Kovář, PhD.

Univerzitná nemocnica Martin
Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
Fax: +421 43 422 02 61

Telefón: 
+421 43 420 31 11
E-mail: 
fkovar8@gmail.com
MUDr. Peter Lesný, PhD.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
fax: 02 5478 8737

Telefón: 
+421 2 593 20 263, -264, -268
E-mail: 
peter.lesny@nusch.sk
Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC

Kardiocentrum, Klinika kardiológie FNsP J. A.
Reimana
Hollého 14, 081 81 Prešov

Telefón: 
+421 51 701 15 30
E-mail: 
mstudencan@gmail.com
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Ústav patologickej fyziológie LFUK
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Fax: +421 2 593 57 601

Telefón: 
+421 2 593 57 276
E-mail: 
fedor.simko@fmed.uniba.sk
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ambulantné oddelenie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
fax: 02 5478 8737

Telefón: 
+421 2 593 20 257, -250, -262
E-mail: 
ivana.soosova@nusch.sk
MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Oddelenie akútnej kardiológie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón: 
+421 2 593 20 399 (285, 255)
E-mail: 
annavachulova@yahoo.com

Kontrolná komisia SKS

MUDr. Tibor Malacký

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie všeobecnej kardiológie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
fax: 02 5478 8745

Telefón: 
+421 2 593 20 633
E-mail: 
malacky@nusch.sk, tibor.malacky@nusch.sk
MUDr. Roman Margóczy

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
fax: 048 4333 306

Telefón: 
+421 48 433 3 315, -900
E-mail: 
margoczy@suscch.eu
MUDr. Peter Olexa, PhD.

Klinika gerontológie a geriatrie
LF UPJŠ a LVN
Murgašova 1
040 01 Košice

Telefón: 
+421 55 623 0 621
E-mail: 
polexa@post.sk

Stanovy

Zápisnice zo zasadnutia výboru

Zápisnice zo zasadnutia volebnej komisie

Pracovné skupiny

PS Experimentálna medicína

predseda PS:
doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava
RNDr. Peter Bališ, PhD. – vedecký sekretár

Členovia výboru PS:
Mgr. Andrea Berényiová, PhD.
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Ing. Miroslav Ferko, PhD.
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH
doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Telefón: 
+421 2 322 96 044
E-mail: 
jozef.torok@savba.sk
PS Kardio-rádiologické zobrazovanie

predseda PS:
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
MRI s. r. o.
Starohájska 2
917 01 Trnava
doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD. – vedecká sekretárka

Členovia výboru PS:
MUDr. Zuzana Berecová, PhD.
MUDr. Claudia Gibarti
MUDr. Andrea Glezlová
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
MUDr. Dominik Juskanič
MUDr. Jana Šimková

Telefón: 
+421 33 29 33 230, +421 33 29 33 231
E-mail: 
neuschl@izd-tt.sk
PS Kardio-cerebrálna medicína

predseda PS:
prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
fax: 02 54788742

Členovia výboru PS:
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
MUDr. Peter Hlivák, PhD.
MUDr. Andrea Petrovičová
MUDr. Ľuboš Urban, PhD.

Telefón: 
+421 2 593 20 316
E-mail: 
robert.hatala@nusch.sk
PS Transplantácia srdca a pľúc

Predseda PS:
MUDr. Milan Luknár
OZaTS, NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 268
Fax: +421 2 547 88 737
mail: milan.luknaratnusch.sk

Členovia výboru PS:
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
MUDr. Peter Lesný, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC
MUDr. Zlatica Schreinerová
MUDr. Ivan Varga, PhD.

PS Srdcové zlyhávanie

Predseda PS:
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
OZaTS, NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 263
Fax: +421 2 547 88 737
mail: eva.goncalvesovaatnusch.sk

Vedecký sekretár PS:
MUDr. Peter Lesný, PhD.

Členovia výboru PS:
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
MUDr. Milan Luknár
Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

PS Slovenská asociácia srdcových arytmií

Predseda SASA:
MUDr. Gabriela Kaliská, PhD., FESC
SÚSCCH a.s.
Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 433 36 01
mail: kaliskagatgmail.com

Vedecký sekretár:
MUDr. Adrián Bystriansky

Členovia výboru SASA:
Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
MUDr. Peter Hlivák, PhD.
MUDr. Peter Margitfalvi
MUDr. Branislav Stančák, CSc.

PS Sestry pracujúce v kardiológii

Predsedkyňa PS:
PhDr. Monika Labudová, PhD.
922 01 Ostrov 445
Tel: +421 905 911 857
mail: labudovamonikaatazet.sk

Členovia výboru PS:
Mgr. Margita Mikátová
Eva Kniežová
PhDr. Gabriela Šuttová
Mgr. Štefan Babej

PS Preventívna kardiológia

Predseda PS:
Doc. MUDr. Slavomíra, Filipová, CSc., FESC
Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
mail: slavomira.filipovaatnusch.sk

Členovia výboru PS:
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.,FESC
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

PS Periférna cirkulácia

Predseda PS:
Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 430, 89
Fax: +421 2 547 88 745
mail: madaricjurajatgmail.com

Členovia výboru PS:
MUDr. Peter Gergely
MUDr. Ľubomír Špak
MUDr. Marek Tóth
MUDr. Matej Moščovič, PhD.

PS Pediatrická kardiológia

Predseda PS:
MUDr. Marián Hrebík, MPH
NÚSCH, a. s. a Detské kardiocentrum
Limbová 1
833 51 Bratislava
Tel.: +421 2 547 92 320
Fax: +421 2 547 92 317
mail: hrebikatdkc-sr.sk

Vedecký sekretár PS:
UDr. Monika Kaldarárová, PhD.

Členovia výboru PS:
MUDr. Viera Vršanská, Csc.
Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
Doc. MUDr. Alexander Jurko ml., PhD.

PS Kardiovaskulárna rehabilitácia

Predseda PS:
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
„Dom srdca“ s.r.o., Zelená 3, 036 01 Martin
mail: farskyatza.psg.sk

Vedecká sekretárka PS:
MUDr. Ing. Katarína Sládeková

Členovia výboru PS:
MUDr. Viliam Rus

PS Invazívna a intervenčná kardiológia

Predseda PS:
MUDr. František Kovář, PhD.
I. interná klinika UNM
Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie
Kollárova 2, 036 59 Martin
Tel: +421 43 420 31 11 (316)
Fax: +421 43 422 02 61
e-mail: fkovar8@gmail

Členovia výboru PS:
MUDr. Viliam Fridrich, PhD
MUDr. Martin Gočák
MUDr. Jozef Pacák
Doc.MUDr. Martin Studenčan, PhD

PS Fórum mladých kardiológov

Predseda PS:
MUDr. Ondrej Beňačka, PhD.
OAKS, NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 398 (657)
mail: ondrejbenackaatgmail.com

MUDr. Tomáš Forgon
MUDr. Marianna Vachalcová, PhD.
MUDr. Allan Bohm, MBA
MUDr. Jana Vašková

PS Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti

Predseda PS:
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Fax: +421 2 593 20 272
Tel.: +421 2 593 20 272
mail: iveta.simkovaatnusch.sk

Členovia výboru PS:
Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
MUDr. Pavol Chňupa
MUDr. Juraj Podracký, PhD., MPH

PS Ambulantní kardiológovia

Predseda PS:
MUDr. Karol Mičko
Poliklinika KardioMed s.r.o.
Ulica mieru 1390, 984 01 Lučenec
Tel: +421 2 474 33 4950
Mail: mickokatstonline.sk; mickoatkardiomed.sk

Členovia výboru PS:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
MUDr. Juraj Pálka ml.
MUDr. Štefan Paulov
MUDr. Drahomíra Schwartzová

PS Akútna kardiológia

Predseda PS:
Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
Kardiocentrum, FN J. A. Reimana Prešov
Hollého 14
081 81 Prešov
Tel.: +421 51 701 16 11
mail: mstudencanatgmail.com

Členovia výboru PS:
Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc, FESC
MUDr. Martin Škamla
MUDr. Roman Margóczy
MUDr. Juraj Fecík

PS Neinvazívna kardiológia

Predseda PS:
MUDr. Pavol Chňupa
Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37
Tel.: +421 2 593 20 286
Fax: +421 2 593 20 286
mail: chnupaatnusch.sk

Členovia výboru PS:
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC
MUDr. Peter Dědič