Kontakt

Slovenská kardiologická spoločnosť
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava 37

Registrované Min. vnútra SR dňa 18.1.2001 pod číslom: VVS/1-900/90-12219-4

IČO: 31781012
DIČ: 2021375257
IČ DPH: SK2021375257

Manager:
Mgr. Olinka Sanaderová    e-mail: infoatsks.sk
Telefón: +421 2 547 91 210
Mobil: +421 905 822 087     

Vedecký sekretár SKS: 
MUDr. Peter Hlivák, PhD.     e-mail: peter.hlivakatnusch.sk 
Telefón: +421 2 593 20 399 (657)

Koordinátor webovej stránky: 
MUDr. Ondrej Beňačka, PhD.    e-mail: redakciaatsks.sk
Telefón: +421 2 593 20 398  (657)

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2102 5496 (členské, 2% z dane)
IBAN: SK55 1100 0000 0029 4803 1759