Kontakt

Slovenská kardiologická spoločnosť

Bárdošova 2/A

831 01 Bratislava

Zápis v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, č. VVS/1-900/90-12219IČO: 31781012

DIČ: 2021375257

IČ DPH: SK2021375257

e-mail: infoatsks.sk

tel.: +421 2 5479 1210

mobil: +421 905 822 087     

Vedecký sekretár SKS: 

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH

tel.: +421 51 701 17 06

e-mail: kmecjatfnsppresov.sk

Koordinátor webovej stránky: 

MUDr. Ondrej Beňačka, PhD.

tel.: +421 2 5932 0398  (657)

e-mail: redakciaatsks.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 

IBAN: SK42 1100 0000 0026 2102 5496 (členské, 2% z dane)

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4803 1759