Kontakt

Slovenská kardiologická spoločnosť
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava

Registrované Min. vnútra SR dňa 18. 1. 2001 pod číslom: VVS/1-900/90-12219-4

IČO: 31781012
DIČ: 2021375257
IČ DPH: SK2021375257

e-mail: infoatsks.sk
tel.: +421 2 5479 1210
mobil: +421 905 822 087     

Vedecký sekretár SKS: 
prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
tel.: +421 51 701 17 06
e-mail: kmecjatfnsppresov.sk

Koordinátor webovej stránky: 
MUDr. Ondrej Beňačka, PhD.
tel.: +421 2 5932 0398  (657)
e-mail: redakciaatsks.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2102 5496 (členské, 2% z dane)
IBAN: SK55 1100 0000 0029 4803 1759