Vzdelávanie

EKG učebnica

napísal Peter Blahút

Štúdie v kardiológii

zoznam najvýznamnejších štúdií

Interní medicína pro praxi

Časopis pre internistov a praktických lekárov

EndNote

odporúčaný software na citovanie

ESC eLearning

eLearning platforma ESC

Základy klinického výskumu

knižná publikácia prof.Hlavatého

123 Sonography

komplexná on-line výuka echokardiografie

eCardio

česká on-line učebnica kardiológie

Kreditný systém CME

prezrite si zoznam vzdelávacích akcií, na ktorých ste boli účastný