SKS

Predsedníctvo SKS

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA
prezident SKS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0263
e-mail: eva.goncalvesovaatnusch.sk

MUDr. Peter Hlivák, PhD., MPH, FESC, FACC
past prezident SKS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0399, 02 5932 0233
e-mail: peter.hlivakatnusch.sk

 
MUDr. Milan Luknár, PhD.
prezident elect SKS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel. 02 5932 0268
e-mail: luknaratnusch.sk

Výbor SKS

MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., MBA

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0398
e-mail: benackaatnusch.sk

MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Oddelenie arytmií
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 997
e-mail: bystrianskyatsuscch.eu

doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Ondavská 8
040 11 Košice
tel.: 055 7892 410
e-mail: jozef.gonsorcikatgmail.com

MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Oddelenie akútnej kardiológie
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 305
e-mail: hudecmtathotmail.com

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 757 636
e-mail: kaliskagatgmail.com

MUDr. Peter Lesný, PhD.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0268, 02 5932 0263
e-mail: peter.lesnyatnusch.sk

MUDr. Jozef Pacák

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie intervenčnej kardiológie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0311
e-mail: jozef.pacakatnusch.sk

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie pre vrodené chyby srdca v dospelosti
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0272
e-mail: simkova.ivetaatgmail.com

MUDr. Ľuboš Urban, PhD., MSc.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0399
e-mail: lubos.urbanatnusch.sk

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel. 02 5932 0267
e-mail: anna.vachulovaatnusch.sk

Kontrolná komisia SKS

MUDr. Peter Olexa, PhD.

Predseda
Univerzitná Nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a UN sv. Michala
Murgašova 1
040 01 Košice
tel.: 0902 227 294
e-mail: olexapetatyahoo.com

MUDr. Peter Margitfalvi

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0658
e-mail: peter.margitfalviatnusch.sk

MUDr. Ivana Šoóšová PhD., FESC

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ambulantné oddelenie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0257
e-mail: ivana.soosovaatnusch.sk

Stanovy

Pracovné skupiny

Akútna kardiológia

Acute Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Anton Farkaš, PhD.
Kardiocentrum AGEL
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
tel.: 055 789 14 50
e-mail: tono.farkasatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC
Členovia výboru:
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
MUDr. Roman Margóczy

Ambulantní kardiológovia

Outpatient Cardiologists
Výbor PS
Predseda: MUDr. Peter Solík, PhD.
Kardiologická ambulancia Cardioconsult, s.r.o.
Čajkovského 5
811 04 Bratislava
tel.: 02/5362 0734
e-mail: solikatcardioconsult.sk
Vedecký sekretár: MUDr. Karol Mičko
Členovia výboru:

MUDr. Katarína Hatalová, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.
MUDr. Rudolf Uhliar, CSc.

Experimentálna kardiológia

Experimental Cardiology
Výbor PS
Predseda: Ing. Miroslav Ferko, PhD.
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Ústav pre výskum srdca
Oddelenie Biochémie
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
tel.: 02 3229 5428
e-mail: usrdmifeatsavba.sk
Vedecký sekretár: RNDr. Peter Bališ, PhD.
Členovia výboru:
Mgr. Andrea Berényiová, PhD.
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis PhD., MPH., FESC
doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Fórum mladých kardiológov

Forum of Young Cardiologists
Výbor PS
Predseda: MUDr. Marianna Barbierik Vachalcová, PhD., MBA
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
I. kardiologická klinika
Ondavská 8
040 11 Košice
tel.: 055 7891 410
e-mail: marianna.vachalcovaatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Daniel Alušík
Členovia výboru:
MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC
MUDr. Peter Michálek, PhD.
MUDr. Mikuláš Huňavý, PhD.

Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti

Valvular and Adult Congenital Heart Disease
Výbor PS
Predseda: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0272
e-mail: simkova.ivetaatgmail.com 
Vedecký sekretár: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
Členovia výboru: 
MUDr. Jozef Pacák
MUDr. Adriana Reptová, PhD.
MUDr. Tatiana Valkovičová, PhD.

Invazívna a intervenčná kardiológia

Invasive and Interventional Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Oddelenie akútnej kardiológie
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 305
e-mail: hudecmtathotmail.com 
Vedecký sekretár: MUDr. Anton Farkaš, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Milan Dragula
MUDr. Jozef Pacák
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC

Kardio-cerebrálna medicína

Cardio-cerebral Medicine
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Silvia Mišíková PhD., MPH
Kardiocentrum AGEL
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
tel.: 0903 102 171
e-mail: misikovasatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Daniela Ondušová
Členovia výboru:
MUDr. Miroslav Gbúr
MUDr. Adriana Sudzinová PhD.
MUDr. Miloš Šimurda PhD.

Kardiovaskulárna rehabilitácia

Cardiovascular Rehabilitation
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca s. r. o.
Zelená 3
036 08 Martin
tel.: 0905 521 368
e-mail: farskyatza.psg.sk
Členovia výboru:
MUDr. Viliam Rus
MUDr. Ing. Katarína Sládeková
 

Kardiovaskulárne zobrazovanie

Pracovná skupina vznikla zlúčením PS Neinvazívna kardiológia a PS Kardio-rádiologické zobrazovanie

Cardiovascular imaging
Výbor PS
Predsedovia: 
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC

e-mail: dubravaatpe.unb.sk
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
e-mail: neuschlatizd-tt.sk
Vedeckí sekretári: 
doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC
Členovia výboru: 

doc. MUDr. Jozef Beňačka PhD., MBA, MPH
MUDr. Peter Dědič
MUDr. Andrea Glézlová
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC
MUDr. Pavel Chňupa
MUDr. Huňavý Mikuláš, PhD.

Pediatrická kardiológia

Pediatric Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Viera Illíková, PhD.
Detské kardiocentrum
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie DKC
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0138
e-mail: illikovaatnusch.sk
Vedecký sekretár: doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Monika Kaldararová, PhD.
prof. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
MUDr. Martin Záhorec, PhD.

Periférna cirkulácia

Peripheral Circulation
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie kardiológie a angiológie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0431
e-mail: madaricjurajatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Matej Moščovič, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Martin Gočár
MUDr. Zuzana Maďaričová
MUDr. Marcela Tavačová

Preventívna kardiológia

Preventive Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ambulantné oddelenie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0257
e-mail: ivana.soosovaatnusch.sk
Vedecký sekretár: doc. MUDr. Slavomíra, Filipová, CSc., FESC
Členovia výboru:

doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC
MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Sestry pracujúce v kardiológii

Cardiovascular Nurses
Výbor PS
Predseda: Mgr. Margita Mikátová
Veria s. r. o.
Švabinského 17
851 01 Bratislava
tel.: 0903 205 888
e-mail: margita.mikatovaatgmail.com
Vedecký sekretár: Eva Kniežová
Členovia výboru:
Miriam Faráriková
PhDr. Monika Labudová PhD., MBA, MPH
PhDr. Gabriela Šuttová

Srdcové zlyhávanie

Heart Failure
Výbor PS
Predseda: MUDr. Peter Lesný, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0268, 02 5932 0263
e-mail: peter.lesnyatnusch.sk
Členovia výboru:
MUDr. Juraj Dúbrava PhD., FESC
doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., FESC, FHFA
MUDr. Milan Luknár, PhD.
MUDr. Peter Solík, PhD.

Transplantácia srdca a pľúc

Heart-Lung Transplantation
Výbor PS
Predseda: MUDr. Milan Luknár, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. 
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. 
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel. 02 5932 0268
e-mail: luknaratnusch.sk 
Členovia výboru:
MUDr. Marcela Danková PhD.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., FESC, FHFA 
MUDr. Peter Lesný, PhD. 
MUDr. Roman Margóczy

Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) - kolektívny člen SKS

Slovak Heart Rhythm Association - SSC Collective Member
Výbor
Prezident: MUDr. Ľuboš Urban, PhD., MSc.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 59320 404
email: sasaatarytmie.sk
www.arytmie.sk
Vedecký sektretár: MUDr. Adrian Bystriansky, PhD., MPH, MSc.
Organizačný sekretrár: doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH
Členovia výboru:

MUDr. Ján Farkaš
prof. MUDr. Robert Hatala CSc., FESC, FACC
MUDr. Peter Hlivák PhD., MPH, FESC, FACC
MUDr. Gabriela Kaliská CSc., FESC