SKS

Predsedníctvo SKS

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA
prezident SKS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0263
e-mail: eva.goncalvesovaatnusch.sk

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
past prezident SKS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0399, 02 5932 0233
e-mail: peter.hlivakatnusch.sk

 
MUDr. Milan Luknár, PhD.
prezident elect SKS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel. 02 5932 0268
e-mail: luknaratnusch.sk

Výbor SKS

MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., MBA

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0398
e-mail: benackaatnusch.sk

MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Oddelenie arytmií
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 997
e-mail: bystrianskyatsuscch.eu

doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Ondavská 8
040 11 Košice
tel.: 055 7892 410
e-mail: jozef.gonsorcikatgmail.com

MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Oddelenie akútnej kardiológie
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 305
e-mail: hudecmtathotmail.com

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 757 636
e-mail: kaliskagatgmail.com

MUDr. Peter Lesný, PhD.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0268, 02 5932 0263
e-mail: peter.lesnyatnusch.sk

MUDr. Jozef Pacák

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie intervenčnej kardiológie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0311
e-mail: jozef.pacakatnusch.sk

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie pre vrodené chyby srdca v dospelosti
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0272
e-mail: simkova.ivetaatgmail.com

MUDr. Ľuboš Urban, PhD., MSc.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0399
e-mail: lubos.urbanatnusch.sk

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel. 02 5932 0267
e-mail: anna.vachulovaatnusch.sk

Kontrolná komisia SKS

MUDr. Peter Olexa, PhD.

Predseda
Univerzitná Nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
Klinika gerontológie a geriatrie LF UPJŠ a UN sv. Michala
Murgašova 1
040 01 Košice
tel.: 0902 227 294
e-mail: olexapetatyahoo.com

MUDr. Peter Margitfalvi

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0658
e-mail: peter.margitfalviatnusch.sk

MUDr. Ivana Šoóšová PhD., FESC

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ambulantné oddelenie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0257
e-mail: ivana.soosovaatnusch.sk

Stanovy

Pracovné skupiny

Akútna kardiológia

Acute Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Anton Farkaš, PhD.
Kardiocentrum AGEL
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
tel.: 055 789 14 50
e-mail: tono.farkasatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC
Členovia výboru:
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
MUDr. Roman Margóczy

Ambulantní kardiológovia

Outpatient Cardiologists
Výbor PS
Predseda: MUDr. Peter Solík, PhD.
Kardiologická ambulancia Cardioconsult, s.r.o.
Čajkovského 5
811 04 Bratislava
tel.: 02/5362 0734
e-mail: solikatcardioconsult.sk
Vedecký sekretár: MUDr. Karol Mičko
Členovia výboru:

MUDr. Katarína Hatalová, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.
MUDr. Rudolf Uhliar, CSc.

Experimentálna kardiológia

Experimental Cardiology
Výbor PS
Predseda: Ing. Miroslav Ferko, PhD.
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Ústav pre výskum srdca
Oddelenie Biochémie
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
tel.: 02 3229 5428
e-mail: usrdmifeatsavba.sk
Vedecký sekretár: RNDr. Peter Bališ, PhD.
Členovia výboru:
Mgr. Andrea Berényiová, PhD.
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis PhD., MPH., FESC
doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Fórum mladých kardiológov

Forum of Young Cardiologists
Výbor PS
Predseda: MUDr. Marianna Barbierik Vachalcová, PhD., MBA
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
I. kardiologická klinika
Ondavská 8
040 11 Košice
tel.: 055 7891 410
e-mail: marianna.vachalcovaatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Daniel Alušík
Členovia výboru:
MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC
MUDr. Peter Michálek, PhD.
MUDr. Mikuláš Huňavý, PhD.

Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti

Valvular and Adult Congenital Heart Disease
Výbor PS
Predseda: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0272
e-mail: simkova.ivetaatgmail.com 
Vedecký sekretár: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
Členovia výboru: 
MUDr. Jozef Pacák
MUDr. Adriana Reptová, PhD.
MUDr. Tatiana Valkovičová, PhD.

Invazívna a intervenčná kardiológia

Invasive and Interventional Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Oddelenie akútnej kardiológie
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 305
e-mail: hudecmtathotmail.com 
Vedecký sekretár: MUDr. Anton Farkaš, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Milan Dragula
MUDr. Jozef Pacák
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC

Kardio-cerebrálna medicína

Cardio-cerebral Medicine
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Silvia Mišíková PhD., MPH
Kardiocentrum AGEL
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
tel.: 0903 102 171
e-mail: misikovasatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Daniela Ondušová
Členovia výboru:
MUDr. Miroslav Gbúr
MUDr. Adriana Sudzinová PhD.
MUDr. Miloš Šimurda PhD.

Kardiovaskulárna rehabilitácia

Cardiovascular Rehabilitation
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca s. r. o.
Zelená 3
036 08 Martin
tel.: 0905 521 368
e-mail: farskyatza.psg.sk
Členovia výboru:
MUDr. Viliam Rus
MUDr. Ing. Katarína Sládeková
 

Kardiovaskulárne zobrazovanie

Cardiovascular imaging
Výbor PS
Predseda: TBA
Vedecký sekretár: TBA
Členovia výboru:
TBA

Pediatrická kardiológia

Pediatric Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Viera Illíková, PhD.
Detské kardiocentrum
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie DKC
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0138
e-mail: illikovaatnusch.sk
Vedecký sekretár: doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Monika Kaldararová, PhD.
prof. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
MUDr. Martin Záhorec, PhD.

Periférna cirkulácia

Peripheral Circulation
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie kardiológie a angiológie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0431
e-mail: madaricjurajatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Matej Moščovič, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Martin Gočár
MUDr. Zuzana Maďaričová
MUDr. Marcela Tavačová

Preventívna kardiológia

Preventive Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ambulantné oddelenie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0257
e-mail: ivana.soosovaatnusch.sk
Vedecký sekretár: doc. MUDr. Slavomíra, Filipová, CSc., FESC
Členovia výboru:

doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC
MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Sestry pracujúce v kardiológii

Cardiovascular Nurses
Výbor PS
Predseda: Mgr. Margita Mikátová
Veria s. r. o.
Švabinského 17
851 01 Bratislava
tel.: 0903 205 888
e-mail: margita.mikatovaatgmail.com
Vedecký sekretár: Eva Kniežová
Členovia výboru:
Miriam Faráriková
PhDr. Monika Labudová PhD., MBA, MPH
PhDr. Gabriela Šuttová

Srdcové zlyhávanie

Heart Failure
Výbor PS
Predseda: MUDr. Peter Lesný, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0268, 02 5932 0263
e-mail: peter.lesnyatnusch.sk
Členovia výboru:
MUDr. Juraj Dúbrava PhD., FESC
doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., FESC, FHFA
MUDr. Milan Luknár, PhD.
MUDr. Peter Solík, PhD.

Transplantácia srdca a pľúc

Heart-Lung Transplantation
Výbor PS
Predseda: MUDr. Milan Luknár, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. 
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. 
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel. 02 5932 0268
e-mail: luknaratnusch.sk 
Členovia výboru:
MUDr. Marcela Danková PhD.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., FESC, FHFA 
MUDr. Peter Lesný, PhD. 
MUDr. Roman Margóczy

Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) - kolektívny člen SKS

Slovak Heart Rhythm Association - SSC Collective Member
Výbor
Prezident: prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 59320 404
email: sasaatarytmie.sk
www.arytmie.sk
Vedecký sektretár: MUDr. Adrian Bystriansky
Organizačný sekretrár: MUDr. Peter Margitfalvi
Členovia výboru:

MUDr. Gabriela Kaliská, PhD. FESC
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH
MUDr. Ľuboš Urban, PhD.