Odporúčania

Prevzaté z www.escardio.org

Akútne koronárne syndrómy

Artériová hypertenzia

Chlopňové chyby

Chronické koronárne syndrómy

Diabetes mellitus

Duálna protidoštičková liečba

Dyslipidémie

Endokarditída

Fibrilácia predsiení

Gravidita

Hypertrofická kardiomyopatia

Kardio-onkológia

Kardiomyopatie

Kardiostimulácia a resynchronizačná liečba

Komorové arytmie a náhla kardiálna smrť

Nekardiálne operácie

Ochorenia aorty

Periférne artériové ochorenie

Perikardiálne ochorenia

Pľúcna embólia

Pľúcna hypertenzia

Prevencia ochorení KVO

Revaskularizácia myokardu

Športovanie

Srdcové zlyhávanie

STEMI

Supraventrikulárne arytmie

Synkopa

Univerzálna definícia infarktu myokardu

Vrodené chyby srdca v dospelosti