Odporúčania

Prevzaté z www.escardio.org

Artériová hypertenzia

Chlopňové chyby

Diabetes mellitus

Dyslipidémie

Fibrilácia predsiení

Gravidita

Hypertrofická kardiomyopatia

Infekčná endokarditída

Kardiostimulácia a resynchronizačná liečba

Komorové arytmie a náhla kardiálna smrť

Nekardiálne operácie

NSTE-AKS

Ochorenia aorty

Periférne artériové ochorenie

Perikardiálne ochorenia

Pľúcna embólia

Pľúcna hypertenzia

Prevencia ochorení KVS

Revaskularizácia myokardu

Srdcové zlyhávanie

Stabilná koronárna artériová choroba

STEMI

Supraventrikulárne arytmie

Synkopa