Odporúčania

Prevzaté z www.escardio.org

Artériová hypertenzia

Chlopňové chyby

Diabetes mellitus

Duálna protidoštičková liečba

Dyslipidémie

Fibrilácia predsiení

Gravidita

Hypertrofická kardiomyopatia

Infekčná endokarditída

Kardiostimulácia a resynchronizačná liečba

Komorové arytmie a náhla kardiálna smrť

Nekardiálne operácie

NSTE-AKS

Ochorenia aorty

Periférne artériové ochorenie

Perikardiálne ochorenia

Pľúcna embólia

Pľúcna hypertenzia

Prevencia ochorení KVS

Revaskularizácia myokardu

Šport

Srdcové zlyhávanie

Stabilná koronárna artériová choroba

STEMI

Supraventrikulárne arytmie

Synkopa

Univerzálna definícia infarktu myokardu

Vrodené vývojové chyby srdca