INFORMÁCIE O ČLENSTVE

Vážení členovia a záujemcovia o členstvo v SKS.

   Dovoľte, aby sme vám touto cestou pripomenuli niektoré zásadné pravidlá členstva v SKS.

   Členom SKS sa môže stať fyzická osoba (lekár, farmaceut, iný pracovník v zdravotníctve a v príbuznom odbore, študent medicíny), ktorá sa stotožňuje s poslaním, cieľmi a so stanovami SKS.

   Členský poplatok je 40,- € za jeden kalendárny rok. Výška poplatku bola schválená väčšinovým hlasovaním na Valnom zhromaždení SKS v októbri 2017 a platí od r. 2018. Sestry, študenti a členovia, ktorí dovŕšili vek 65 rokov (do 31.decembra predchádzajúceho kalendárneho roku) majú poplatok zľavnený o 50%, t.j. 20 €.

 • Noví členovia sa môžu registrovať kliknutím na tlačidlo REGISTRÁCIA
 • Súčasní členovia SKS boli prevedení z predošlej databázy členov. Avšak niektorí členovia medzitým zmenili e-mailovú adresu. Ak ste na Váš súčasný email neobdržali výzvu zo sekretariátu na aktualizáciu profilu, prosím registrujte sa ako noví členovia (kliknutím na tlačidlo REGISTRÁCIA). Informácie o Vašich predošlých platbách z minulosti budú neskôr automaticky prevedené.

   Členovia, ktorí majú uhradený členský poplatok pre daný rok majú nasledovné výhody:

 • predplatné časopisu Cardiology Letters
 • prístup do všetkých sekcií a výhod webu www.sks.sk
 • vreckové odporúčania ESC v slovenskom jazyku v tlačenej forme
 • zľava na kongresy a akcie organizované SKS
 • možnosť získania finančnej podpory aktívnej účasti na kongresoch ESC
 • možnosť získania finančnej podpory za publikáciu v časopise s impact faktorom
 • možnosť získania finančnej podpory na vedecký projekt
 • súťaž o najlepšiu publikáciu v Cardiology Letters
 • možnosť bezplatnej účasti na podujatiach ESC pre mladých kardiológov
 • ďalšie výhody...

   Členský poplatok na rok 2018 je možné uhradiť priamo tu po prihlásení, a to buď pomocou zabezpečeného on-line platobného terminálu alebo úhradou na účet (platobné inštrukcie sa zobrazia po prihlásení).

   Sme presvedčení, že členstvo v SKS je propešné pre všetkých zúčastnených – pre členskú základňu, pre odbornú spoločnosť a aj pre slovenskú kardiovaskulárnu medícínu. Vašim členstvom sa podieľate na posilňovaní komunity zdravotníkov so záujmom o kardiovaskulárnu medicínu. Veríme, že práve intenzifikácia nášho odborného “komunitného” života bude mať významne pozitívny vplyv na skvalitňovanie kardiológie na Slovensku.

S úctou

Prezídium SKS

Diskusia

Prosim Cardiology Letters a vreckove odporucania ESC len v elektronickej forme.