INFORMÁCIE O ČLENSTVE

Vážení členovia a záujemcovia o členstvo v SKS,

   dovoľte, aby sme Vás informovali o niektorých zásadných pravidlách členstva v SKS.

   Členom SKS sa môže stať fyzická osoba (lekár, farmaceut, iný pracovník v zdravotníctve a v príbuznom odbore, študent medicíny), ktorá sa stotožňuje s poslaním, cieľmi a stanovami SKS.

   Členský poplatok je 40 € za jeden kalendárny rok. Výška poplatku bola schválená väčšinovým hlasovaním na Valnom zhromaždení SKS v októbri 2017 a platí od r. 2018. Sestry, študenti a členovia, ktorí dovŕšili vek 65 rokov (do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roku), majú poplatok zľavnený o 50 %, t. j. 20 €.

  • Noví členovia sa môžu registrovať kliknutím na tlačidlo REGISTRÁCIA.

   Členovia, ktorí majú do 15. februára príslušného roka uhradený členský poplatok pre daný rok, majú nasledovné výhody:

  • predplatné časopisu Cardiology Letters
  • prístup do všetkých sekcií webovej stránky www.sks.sk
  • vreckové odporúčania ESC v slovenskom jazyku v tlačenej forme
  • zľava na kongresy a podujatia organizované SKS
  • možnosť získania finančnej podpory aktívnej účasti na kongresoch ESC
  • možnosť získania finančnej podpory za publikáciu v časopise s impact faktorom
  • možnosť získania finančnej podpory na vedecký projekt
  • súťaž o najlepšiu publikáciu v Cardiology Letters
  • možnosť bezplatnej účasti na podujatiach ESC pre mladých kardiológov

   Členský poplatok na rok 2021 je možné uhradiť priamo tu po prihlásení, a to pomocou zabezpečeného on-line platobného terminálu alebo úhradou na účet (platobné inštrukcie sa zobrazia po prihlásení).

   Sme presvedčení, že členstvo v SKS je prospešné pre všetkých zúčastnených – pre členskú základňu, pre odbornú spoločnosť a aj pre slovenskú kardiovaskulárnu medicínu. Vaším členstvom sa podieľate na posilňovaní komunity zdravotníkov so záujmom o kardiovaskulárnu medicínu. Veríme, že práve intenzifikácia nášho odborného “komunitného” života bude mať významne pozitívny vplyv na skvalitňovanie kardiológie na Slovensku.

S úctou

Prezídium SKS