Výsledky Súťaže o najlepší poster

pridal Sekretariát SKS dňa 16. október 2018 - 13:26
Výsledky Súťaže o najlepší poster na XXIII. kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 2018

XXXIV. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS, Jasná

Dátum konania:  štvrtok, 4. apríl 2019 až sobota, 6. apríl 2019 Miesto konania:  Hotel Grand Jasná

Výsledky 2. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS a do výborov PS

pridal Sekretariát SKS dňa 25. september 2018 - 13:05
Vážení členovia SKS,

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia Slovenskej kardiologickej spoločnosti

pridal Sekretariát SKS dňa 13. september 2018 - 13:16
Valné zhromaždenie SKS sa bude konať počas XXIII. kongresu SKS v piatok 5. 10.

Best of ESC Congress 2018

Zdroj:  European Heart Journal
pridal MUDr. Ondrej Beňačka PhD. dňa 13. september 2018 - 9:14

Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie SKS pred 2. kolom volieb

pridal Sekretariát SKS dňa 27. august 2018 - 21:59
Vážení členovia SKS, v sekcii "Výbor SKS" nájdete zápisnicu zo zasadnutia Volebnej komisie SKS pred 2. kolom volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS a volieb do Pracovných skupín.

Voľby do výborov pracovných skupín SKS 2018

Vyhlásenie volieb do výborov pracovných skupín Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2018 – október 2021

Voľby do výboru SKS 2018 - 2. kolo

Vyhlásenie 2. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2018 – október 2021

2. kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS, Bratislava

Dátum konania:  štvrtok, 18. október 2018 až sobota, 20. október 2018 Miesto konania:  Hotel Radisson Blu Carlton

Výsledky 1. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS

pridal Sekretariát SKS dňa 25. júl 2018 - 19:46
Vážení členovia SKS, v sekcii "Výbor SKS" nájdete zápisnicu zo zasadnutia Volebnej komisie SKS po 1. kole volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS.

Päťročné výsledky s PKI vedenou na základe FFR

Autori:  Panagiotis Xaplanteris, M.D., Ph.D., Stephane Fournier, M.D., Nico H.J. Pijls, M.D., Ph.D. et al. Zdroj:  New England Journal of Medicine Vydanie:  N Engl J Med 2018; 10.1056/NEJMoa1803538
pridal MUDr. Peter Michálek dňa 27. jún 2018 - 18:20

Uzáver patent foramen ovale vs. medikamentózna liečba pre kryptogénnu CMP: metaanalýza randomizovaných kontrolovaných štúdií

Autori:  Yousif Ahmad, James P Howard, Ahran Arnold et al. Zdroj:  European Heart Journal Vydanie:  European Heart Journal, Volume 39, Issue 18, 7 May 2018, Pages 1638–1649
pridal MUDr. Júlia Lucká dňa 14. jún 2018 - 22:27

XVI. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci, Ostrava

Dátum konania:  nedeľa, 11. november 2018 až utorok, 13. november 2018 Miesto konania:  Clarion Congress Hotel Ostrava

Voľby do výboru SKS 2018 - 1. kolo

Vyhlásenie 1. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2018 – október 2021

Salzburské semináre pre lekárov 2018

pridal Sekretariát SKS dňa 16. máj 2018 - 22:56
V auguste – novembri 2018 sa uskutočnia týždenné Salzburské semináre pre lekárov v nasledujúcich špecializáciách: Internal Medicine: Aug 26 –Sep 1

Účinnosť intravenózneho furosemidu v porovnaní s novou, subkutánne podávanou ph-neutrálnou formou u pacientov s progresiou srdcového zlyhávania

Autori:  Nisha A. Gilotra, MD, Oluseyi Princewill, MD, Bonnie Marino, RN et al. Zdroj:  Journal of the American College of Cardiology Vydanie:  Vol. 6, NO. 1, 2018
pridal MUDr. Marianna Vachalcová PhD. dňa 3. máj 2018 - 14:43

Edoxaban na liečbu venózneho tromboembolizmu asociovaného s malignitou

Autori:  Gary E. Raskob, Ph.D., Nick van Es, M.D., Peter Verhamme, M.D., et al. Zdroj:  New England Journal of Medicine Vydanie:  N Engl J Med 2018; 378 (7)
pridal MUDr. Peter Michálek dňa 2. máj 2018 - 12:12

Registrácia zdarma na Heart Failure 2018 pre lekárov v príprave

pridal Sekretariát SKS dňa 27. apríl 2018 - 9:14
Vážení kolegovia a kolegyne,organizačný výbor Heart Failure 2018 vo Viedni rozhodol, že sprístupní zdarma registráciu:

Reportáž zo VI. konferencie sestier pracujúcich v kardiológii

pridal Sekretariát SKS dňa 26. apríl 2018 - 22:47
Prinášame foto- a video-reportáž zo VI. konferencie sestier pracujúcich v kardiológii v Piešťanoch