Voľby do výboru SKS 2024 - 1. kolo

Správa s upozornením

Hlasovanie je ukončené.

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti,

výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) vyhlasuje 2. 4. 2024 v súlade s čl. 6 Stanov SKS 1. kolo volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS na obdobie október 2024 - október 2027.

Voľby sú dvojkolové, priame a tajné. V roku 2024 sa budú realizovať elektronicky, prostredníctvom portálu SKS www.sks.sk. V prípade, že ste zabudli heslo, použite nasledovný link "zabudol som heslo" https://www.sks.sk/user/password

V zmysle čl. 4.2 a 4.4.1 d) Stanov SKS môže hlasovať každý riadny, čestný a zahraničný člen SKS, u ktorého nie je evidovaný nedoplatok členských príspevkov za dva kalendárne roky (t.j. za roky 2023 a 2024). Hlasovať môžete po prihlásení sa na uvedenom portáli svojim e-mailom a heslom. V elektronickom formulári vyznačte maximálne 15 kandidátov na členstvo vo výbore. Môžete však vyznačiť aj menší počet ako 15.

Termín hlasovania je najneskôr do 2. 5. 2024. Po tomto termíne bude Váš hlas neplatný.

V zmysle čl. 6 Stanov SKS členmi výboru SKS zostávajú:

  • MUDr. Milan Luknár, PhD. prezident SKS
  • Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC past prezident SKS

V zmysle čl. 5.2 Stanov SKS nemôžu kandidovať do volieb do výboru SKS na obdobie október 2024 - október 2027 vzhľadom na členstvo vo výbore SKS vo dvoch posledných po sebe nasledujúcich volebných obdobiach (v abecednom poradí):

  • MUDr. Peter Hlivák, PhD.,FESC, FACC
  • MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
  • MUDr. Peter Lesný, PhD.
  • MUDr. Anna Vachulová, PhD.

VZHĽADOM K UVEDENÉMU PROSÍM VYŠŠIE MENOVANÝCH KANDIDÁTOV NEVYZNAČUJTE.

V Bratislave, dňa 15. 3. 2024