Podmienky prideľovania finančných príspevkov SKS za vedeckú aktivitu