Stanovisko SKS a hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu k užívaniu ACEi / ARB / ARNI

Diskusia

COVID-19 (SARS-COV-2) komentár Neviem, koľko z nás "starších ľudí - dôchodcov" musí na svete ešte zomrieť na to aby sme sa vážne začali zaoberať súvislosťami medzi možným užívaním liekov a koronavírusovým ochorením. Cestou k tomuto poznaniu je poznať anamnézu zosnulých a hlavne ich liekovou históriou. Celé mi táto situácia okolo koronavíru pripadá ako cielená spoločenská eutanazia, (nechcem použiť slovo genocída) tobôž, keď to všetko vzniklo v najľudnatešej krajine sveta. Prepáčte (Danko) ale nemôžem sa zbaviť pocitu, že sa takto ľudstvo chce elegantne zbaviť starých a chorých pretože predstavujú neúmernú záťaž pre sociálne a zdravotné systémy na celom svete (žartujem ?). Pravdou je, že každý z nás "starších ľudí - dôchodcov" trpí nejakým tým ochorením pohybového ústrojenstva a každý druhý až tretí z nás má problémy s vysokým krvným tlakom, či inými ochoreniami kardiovaskulárneho systému. Nesteroidné antiflogistiká (NSAID) - inhibitory cyklooxygenázy, vrátane kyseliny acetylsalicylovej inhibujú syntézu prostaglandínov, určené sú na zníženie horúčky a na úľavu od miernej až stredne silnej bolesti, ako je bolesť v hrdle, bolesť zubov, bolesť uší, bolesť hlavy, bolesť pri drobných poraneniach a podvrtnutiach, a na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia, môžu však maskovať príznaky infekcie a nákazy (horúčka, bolesť a opuch), okrem toho však inhibujú aj agregáciu trombocytov, výsledkom čoho môže trombocytopenia teda pokles počtu krvných doštičiek , v prípade kyseliny acetylsalicylovej môže tento stav byť dokonca ireverzibilný. Navyše u pacientov užívajúcich inhibitory cyklooxygenázy trpiacich bronchiálnou astmou alebo alergickým ochorením alebo s týmito ochoreniami v anamnéze sa môže po ich užití vyskytnúť bronchospazmus. Z tohto dôvodu sú najviac ohrození pacienti s akútnymi a chronickými ochoreniami pľúc (astma, zípal pľúc, intersticiálna choroba pľúc, cystická fibróza pľúc a ďaľšie) Tieto vlastnosti neboli zatiaľ popísané u prípravkoch s obsahom paracetamolu, ten je síce tiež inhibitorom cyklooxygenázy resp. inhibitorom prostaglandínsyntázy (PTGS) jeho účinok je však závislý od inhibície prostaglandínov v centrálnom nervovom systéme, teda nepôsobí periférne. Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín I (ACE inhibítory) požívane pri liečbe hypertenzie, pri stabilnej koronárnej chorobe srdca, ale aj pri znížení rizika srdcových príhod u pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáci v anamnéze pacienta. Majú však okrem tých prospektívnych vlastností viacero kontraindikácii , jednou z nich je riziko trombocytopénie - teda poklesu počtu krvných doštičiek Ešte väčšie negatívne účinky na pacienta môže mať kombinácia liekov z jednej a druhej skupiny (čo je dosť časté) Možné riešenia ? Namiesto bezhlavého merania teploty pomaly na každom rohu (ktoré je aj tak bezpredmetné pretože signalizuje iba zvýšenú teplotu teľa a nie prítomnosť koronavírusu) a predbiehanie sa politikov v tom, kto nakúpi viac a lacnejšie ochranných prostriedkov by sme mali až do vylúčenia vyššie uvedených pochybností obmedziť užívanie inhibitorov cyklooxygenázy, vrátane kyseliny acetylsalicylovej a nahradiť ich inou skupinou analgetík-antipyretík (pyrazolóny, anilidy) - zoznam v prílohe a pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami pľúc dispenzarizovať v špeciálnom režime. PharmDr.František, MagiSoft s.r.o autor sa viac ako 20 rokov venuje problematike kontraindikácii a interakcii liekov ako i účelnej a racionálnej farmakoterapie