Voľby do výborov pracovných skupín SKS 2018

Vyhlásenie volieb do výborov pracovných skupín Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2018 – október 2021

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) vyhlasuje v súlade so Stanovami SKS voľby do výborov pracovných skupín SKS na obdobie október 2018 - október 2021. Voľby sú priame a tajné. V roku 2018 sa realizujú elektronicky, prostredníctvom portálu SKS www.sks.sk. Voliť do výborov pracovných skupín SKS majú právo riadni, čestní alebo zahraniční členovia SKS, ktorí do dňa spustenia druhého kola volieb nemali evidovaný nedoplatok členských príspevkov za dva kalendárne roky (t.j. za roky 2017 a 2018).
Voľby do výboru Slovenskej asociácie srdcových arytmií (SASA) sa konajú samostatne v roku 2019. 

V každom zozname voliteľných členov jednotlivých pracovných skupín vyznačte maximálne 5 kandidátov a celé Vaše hlasovanie potvrďte tlačidlom dole.

Termín hlasovania do výborov pracovných skupín je najneskôr do 16. 9. 2018. Po tomto termíne bude Váš hlas neplatný.

Hlasovanie je ukončené