Voľby do výboru SKS 2024 - 2. kolo

Vyhlásenie 2. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2024 – október 2027

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti,

výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) vyhlasuje v súlade s čl. 6 Stanov SKS druhé kolo volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS na obdobie október 2024 - október 2027. Voľby sú priame a tajné. V roku 2024 sa realizujú elektronicky, prostredníctvom portálu SKS www.sks.sk. V zmysle čl. 4.2 a 4.4.1 d) Stanov SKS má právo voliť v druhom kole volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS každý riadny, čestný alebo zahraničný člen SKS, ktorý bol oprávnený voliť v prvom kole volieb, t. j. u ktorého nebol ku dňu spustenia prvého kola volieb evidovaný nedoplatok členských príspevkov za dva kalendárne roky.

V elektronickom formulári vyznačte maximálne 15 kandidátov na členstvo vo výbore a kontrolnej komisii. Môžete však vyznačiť aj menší počet ako 15.

Termín hlasovania v 2. kole volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS je najneskôr do 12. 7. 2024. Po tomto termíne bude Váš hlas neplatný.

 

Hlasovanie je ukončené