Voľby do výboru SKS 2018 - 2. kolo

Vyhlásenie 2. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2018 – október 2021

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) vyhlasuje v súlade s čl. 6 Stanov SKS druhé kolo volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS na obdobie október 2018 - október 2021. Voľby sú priame a tajné. V roku 2018 sa realizujú elektronicky, prostredníctvom portálu SKS www.sks.sk. V zmysle čl. 4.2 a 4.4.1 d) Stanov SKS má právo voliť v druhom kole volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS každý riadny, čestný alebo zahraničný člen SKS, ktorý bol oprávnený voliť v prvom kole volieb, t. j. u ktorého nebol ku dňu spustenia prvého kola volieb evidovaný nedoplatok členských príspevkov za dva kalendárne roky (t. j. za roky 2017 a 2018).

V elektronickom formulári vyznačte maximálne 15 kandidátov na členstvo vo výbore a kontrolnej komisii. Môžete však vyznačiť aj menší počet ako 15.

Termín hlasovania v 2. kole volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS je najneskôr do 16. 9. 2018. Po tomto termíne bude Váš hlas neplatný.

 

Hlasovanie je ukončené