Voľby do výborov pracovných skupín SKS 2024

Vyhlásenie volieb do výborov pracovných skupín Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2024 – október 2027

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti,

výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) vyhlasuje v súlade so Stanovami SKS voľby do výborov pracovných skupín SKS na obdobie október 2024 - október 2027. Voľby sú priame a tajné. V roku 2024 sa realizujú elektronicky, prostredníctvom portálu SKS www.sks.sk. Voliť do výborov pracovných skupín SKS majú právo riadni, čestní alebo zahraniční členovia SKS, ktorí boli oprávnení voliť v prvom kole volieb, t.j.u ktorých nebol ku dňu spustenia prvého kola volieb evidovaný nedoplatok členských príspevkov za dva kalendárne roky.

Voľby do výboru Slovenskej asociácie srdcových arytmií (SASA) sa konajú samostatne.

 

V každom zozname voliteľných členov jednotlivých pracovných skupín vyznačte maximálne 5 kandidátov a celé Vaše hlasovanie potvrďte tlačidlom dole.

Termín hlasovania do výborov pracovných skupín je najneskôr do 12. 7. 2024. Po tomto termíne bude Váš hlas neplatný.

Hlasovanie je ukončené