PS Sestry pracujúce v kardiológii

Sestry pracujúce v kardiológii

Cardiovascular Nurses
Výbor PS
Predseda: Mgr. Margita Mikátová
Veria s. r. o.
Švabinského 17
851 01 Bratislava
tel.: 0903 205 888
e-mail: margita.mikatovaatgmail.com
Vedecký sekretár: Eva Kniežová
Členovia výboru:
Miriam Faráriková
PhDr. Monika Labudová PhD., MBA, MPH
PhDr. Gabriela Šuttová