Kardiovaskulárne zobrazovanie

Kardiovaskulárne zobrazovanie

Cardiovascular imaging
Výbor PS
Predseda: TBA
Vedecký sekretár: TBA
Členovia výboru:
TBA