Kardiovaskulárne zobrazovanie

Kardiovaskulárne zobrazovanie

Pracovná skupina vznikla zlúčením PS Neinvazívna kardiológia a PS Kardio-rádiologické zobrazovanie

Cardiovascular imaging
Výbor PS
Predsedovia: 
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC

e-mail: dubravaatpe.unb.sk
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
e-mail: neuschlatizd-tt.sk
Vedeckí sekretári: 
doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC
Členovia výboru: 

doc. MUDr. Jozef Beňačka PhD., MBA, MPH
MUDr. Peter Dědič
MUDr. Andrea Glézlová
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC
MUDr. Pavel Chňupa
MUDr. Huňavý Mikuláš, PhD.