Oznamy

Kontakt

Slovenská kardiologická spoločnosťBárdošova 2/A831 01 Bratislava Registrované Min. vnútra SR dňa 18. 1. 2001 pod číslom: VVS/1-900/90-12219-4IČO: 31781012DIČ: 2021375257IČ DPH: SK2021375257 e-mail: infosks.sktel.: +421 2 5479 1210mobil: +421 905 822 087     

Fórum mladých kardiológov opäť bodovalo!

Dňa 7.-8. apríla 2017 sa v Trnave konal IV. ročník kongresu Fórum mladých kardiológov. Program bol zameraný na situácie a postupy v akútnej kardiológii. Odznelo spolu 24 odborných prednášok.

Prejav prezidenta SR, Andreja Kisku na XXI. Kongrese SKS

Vážený pán prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti, vážená pani veľvyslankyňa, vážení hostia, dámy a páni,

Uvítací prejav prezidenta SKS R. Hatalu na XXI. Kongrese SKS

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení účastníci kongresu, milí priatelia,

Stránky