Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie SKS pred 2. kolom volieb

Vážení členovia SKS, v sekcii "Výbor SKS" nájdete zápisnicu zo zasadnutia Volebnej komisie SKS pred 2. kolom volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS a volieb do Pracovných skupín.

Voľby do výborov pracovných skupín SKS 2018

Vyhlásenie volieb do výborov pracovných skupín Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2018 – október 2021

Voľby do výboru SKS 2018 - 2. kolo

Vyhlásenie 2. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2018 – október 2021

Výsledky 1. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS

Vážení členovia SKS, v sekcii "Výbor SKS" nájdete zápisnicu zo zasadnutia Volebnej komisie SKS po 1. kole volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS.

Voľby do výboru SKS 2018 - 1. kolo

Vyhlásenie 1. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2018 – október 2021

Salzburské semináre pre lekárov

V máji – novembri 2019 sa uskutočnia týždenné Salzburské semináre pre lekárov v nasledujúcich špecializáciách: Cardiology: May 26 - June 1

Registrácia zdarma na Heart Failure 2018 pre lekárov v príprave

Vážení kolegovia a kolegyne,organizačný výbor Heart Failure 2018 vo Viedni rozhodol, že sprístupní zdarma registráciu:

Reportáž zo VI. konferencie sestier pracujúcich v kardiológii

Prinášame foto- a video-reportáž zo VI. konferencie sestier pracujúcich v kardiológii v Piešťanoch  

Indikácie LVAD

lvad_schema.png

Indikácia HTx

htx_ozat.pdf htx_ozat.pdf

Anketa - 9.Tatranské kardiologické dni

Vážení členovia SKS, na Vašom názore záleží, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka o 9. Tatranských kardiologických dňoch.

2% z Vaších daní pre SKS

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia,

Pozvánka do komunity mladých arytmológov EHRA

“Budúcnosť tvoríme už teraz!”

INFORMÁCIE O ČLENSTVE

Vážení členovia a záujemcovia o členstvo v SKS,    dovoľte, aby sme Vás informovali o niektorých zásadných pravidlách členstva v SKS.

Súťaž o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2018

SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ vyhlasuje súťaž o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2018 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE CardPay

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE PLATOBNEJ BRÁNY CardPay  

Stránky