Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie SKS pred 2. kolom volieb

Vážení členovia SKS, v sekcii "Výbor SKS" nájdete zápisnicu zo zasadnutia Volebnej komisie SKS pred 2. kolom volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS a volieb do Pracovných skupín.