XVIII. České a slovenské sympózium o arytmiách zrušené bez náhrady

Výbor ČASR na své schůzi 29. 9. 2020 projednal možnosti organizace XVIII. Českého a slovenského sympozia o arytmiích a kardiostimulaci a nakonec vzhledem k současné nejisté epidemiologické situaci v obou našich zemích rozhodl o zrušení sympozia bez náhrady.