Výzva k fajčiarom a vaperom v kontexte pandémie SARS – CoV – 2