Výsledky súťaže o najlepšie publikácie v Cardiology Letters a najlepšie postery na Kongrese SKS