Výsledky súťaže o najlepšie publikácie v Cardiology Letters 2020 a najlepšie postery na Kongrese SKS 2021