Výsledky Súťaže o najlepší poster

Výsledky Súťaže o najlepší poster na XXIII. kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 2018

1.miesto
Kontinuálne 24-hodinové meranie TK srdca a saturácie kyslíkom bez nafukovania manžetou ramena
Kollár O, Kollárová K; Veľký Krtíš

2.miesto
Centrálny systolický tlak a echokardiografické nálezy u hypertenzných pacientov
Bulas J, Potočárová M, Wimmerová S, Kupčová V, Murín J; Bratislava

3.miesto
Porovnanie antikontraktilných vlastností perivaskulárneho tuku u mladých a dospelých normotenzných a hypertenzných potkanov
Tőrők J, Zemančíková A; Bratislava

Víťazom blahoželáme.