Valné zhromaždenie Slovenskej kardiologickej spoločnosti 2019

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia Slovenskej kardiologickej spoločnosti

 

Valné zhromaždenie SKS sa bude konať počas XXIV. kongresu SKS v piatok 4. 10. 2019 o 11.55 h v sále INNOVATION v kongresovom centre X-BIONIC® SPHERE, Bratislava – ŠAMORÍN s nasledovným programom:

 

  • Správa o činnosti a hospodárení SKS
  • Správa Kontrolnej komisie
  • Správa o činnosti Slovenskej nadácie srdca
  • Rôzne
  • Záver