Valné zhromaždenie Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Valné zhromaždenie SKS sa bude konať počas XXII. kongresu SKS v piatok 6.10.2017 o 12,30 h v sále Činohra v Novej budove SND:

Program:

  • Správa o činnosti SKS
  • Predstavenie novej webovej stránky SKS
  • Správa o hospodárení za rok 2016
  • Správa Kontrolnej komisie
  • Správa o činnosti Slovenskej nadácie srdca
  • Novelizácia stanov SKS
  • Vyhlásenie víťazov v súťaži o najlepší poster a o najlepšie originálne práce v CL 2016
  • Rôzne
  • Záver