USG pľúc pri COVID - free videotutorials (123sonography)

Vážení členovia SKS, milé kolegyne a kolegovia,

Skúsenosti z Talianska a USA, ale aj iných štátov naznačujú, že sonografické vyšetrenie pľúc môže byť veľmi užitočným a efektívnym vyšetrením pri identifikácii a diferenciálnej diagnostike postihnutia pľúc pri ochorení COVID-19, „bežnej“ pneumónie, pľúcnej kongescie, pneumothoraxu či iných patologických stavov.

Vďaka ústretovosti profesora Dr. Thomasa Bindera, kardiológa z viedenskej univerzitnej nemocnice AKH Vám môžeme bezplatne sprístupniť 2 diely video kompendia o sonografii pľúc na nasledovnej adrese na známom portáli 123sonography:

https://www.123sonography.com/covid-19

V prípade Vášho záujmu (ktorý bude odrážať o.i. aj návštevnosť uvedených prezentácií zo Slovenska) by sme pre Vás radi pripravili osobitný webinár venovaný tejto problematike s praktickými ukážkami vyšetrenia.

Komplexnému problému aktuálnych kardiovaskulárnych aspektov ochorenia COVID-19 sa budeme samozrejme venovať aj v najbližšom čísle (2/2020) nášho časopisu Cardiology Letters.

S priateľským pozdravom,

Peter Hlivák a Robert Hatala za SKS