Súťaž o najlepšiu publikáciu v Cardiology Letters 2020