Súťaž o najlepšiu publikáciu v Cardiology Letters 2020

Diskusia

Dobrý deň. Prihlasujem do súťaže o najlepšiu originálnu publikáciu uverejnenú v časopise Cardiology Letters v roku 2020 prácu: Beňová K, Horvátová Z: Vplyv antidepresív na kardiovaskulárny systém a bezpečnosť kardiovaskulárnych liečiv pri depresívnych poruchách. Cardiology Lett. 2020; 29 (3): 160-165. S pozdravom K.Beňová