Súťaž o najlepšiu originálnu publikáciu v Cardiology Letters v roku 2019