Súťaž o najlepšie publikácie v Cardiology Letters 2017

SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

vyhlasuje súťaž o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2017 s finančnou odmenou spoločnosti Servier

 

 

Vyhodnotenie a odmeny:

Pre autorov do 35 rokov  

1. cena 540 Eur

2. cena 360 Eur

3. cena 180 Eur

Pre autorov nad 35 rokov

1. cena 540 Eur

2. cena 360 Eur

3. cena 180 Eur

Výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti zverejní vyhodnotenie najlepších publikácií na kongrese SKS v októbri 2018.

Odmeny venuje spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.