Súťaž o najlepšie originálne publikácie v Cardiology Letters 2021