Súťaž o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2018

SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

vyhlasuje súťaž o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2018 

Vyhodnotenie a odmeny:

Pre autorov do 35 rokov  

  • 1. cena 900 Eur
  • 2. cena 600 Eur
  • 3. cena 300 Eur

Pre autorov nad 35 rokov

  • 1. cena 900 Eur
  • 2. cena 600 Eur
  • 3. cena 300 Eur

Výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti zverejní vyhodnotenie najlepších publikácií na kongrese SKS v októbri 2019.

Ceny do súťaže venuje spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

Spôsob poskytnutia ceny bude dohodnutý s ich poskytovateľom pri dodržaní príslušných právnych predpisov.