Súťaž o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2017

SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

vyhlasuje súťaž o najlepšie originálne publikácie uverejnené v časopise Cardiology Letters v roku 2017 

 

 

Vyhodnotenie a odmeny:

Pre autorov do 35 rokov  

1. cena 540 Eur

2. cena 360 Eur

3. cena 180 Eur

Pre autorov nad 35 rokov

1. cena 540 Eur

2. cena 360 Eur

3. cena 180 Eur

Výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti zverejní vyhodnotenie najlepších publikácií na kongrese SKS v októbri 2018.

Ceny do súťaže venuje spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

Spôsob poskytnutia ceny bude dohodnutý s ich poskytovateľom pri dodržaní príslušných právnych predpisov.

 

Diskusia

pekny album