Súťaž o najlepšie originálne práce v Cardiology Letters za rok 2022