Salzburské semináre pre lekárov 2018

V auguste – novembri 2018 sa uskutočnia týždenné Salzburské semináre pre lekárov v nasledujúcich špecializáciách:

Internal Medicine: Aug 26 –Sep 1

Lipid Metabolism: September 16 – 22

Cardiac Surgery: November 11 – 17

Termín prihlásenia: do 31. mája 2018

Prihláška a všetky informácie: www.omc.sk

Semináre majú Continuing Medical Education credit accreditation.

Predpokladom účasti na seminári je špecializácia v danom odbore, publikácie v Aj, dobrá znalosť anglického jazyka a vek do 45 rokov.