Salzburské semináre pre lekárov

V máji – novembri 2019 sa uskutočnia týždenné Salzburské semináre pre lekárov v nasledujúcich špecializáciách:

Cardiology: May 26 - June 1

Cardiac Surgery: June 2 – 8

Termín prihlásenia: do 31. januára 2019

Prihláška a všetky informácie: www.omc.sk

Family Medicine, CME: Aug 28 - Sep 3

Internal Medicine: September 8 - 14

Lipid Metabolism: November 3 – 8

Termín prihlásenia: do 31. mája 2019

Prihláška a všetky informácie: www.omc.sk

 

Predpokladom účasti na seminári je špecializácia v danom odbore, publikácie v Aj, dobrá znalosť anglického jazyka a vek do 45 rokov.