Rivaroxaban s aspirínom alebo bez aspirínu pri stabilnej kardiovaskulárnej chorobe

Pridané:
19.1.2018
Autori: 
John W. Eikelboom, M.B., B.S., Stuart J. Connolly, M.D., Jackie Bosch, Ph.D., et al.
Zdroj: 
New England Journal of Medicine
Vydanie: 
N Engl J Med 2017; 377 (14)

     Skúmalo sa, či rivaroxaban samotný alebo v kombinácii s aspirínom (kyselinou acetylsalicylovou) bude účinnejší ako samotný aspirín na sekundárnu kardiovaskulárnu prevenciu.

     V tejto dvojito zaslepenej štúdii bolo 27 395 účastníkov so stabilnou aterosklerotickou cievnou chorobou náhodne rozdelených, aby dostávali rivaroxaban (2,5 mg dvakrát denne) + aspirín (100 mg raz denne), rivaroxaban samotný (5 mg dvakrát denne) alebo samotný aspirín (100 mg raz denne). Primárnym cieľom bol kompozit kardiovaskulárnej smrti, náhlej cievnej mozgovej príhody alebo infarktu myokardu. Štúdia bola ukončená kvôli superiorite skupiny rivaroxaban + aspirín po priemernom sledovaní 23 mesiacov.

     Primárny cieľ sa vyskytol u menej pacientov v skupine liečenej rivaroxabanom spolu s aspirínom, než v skupine liečenej samotnou kyselinou acetylsalicylovou (379 pacientov [4,1%] proti 496 pacientom [5,4%], hazard ratio 0,76; 95% CI 0,66 až 0,86; P <0,001; z = -4,126), ale závažné krvácavé príhody sa vyskytli u viac pacientov v skupine rivaroxaban + aspirín (288 pacientov [3,1%] proti 170 pacientom [1,9%]; hazard ratio 1,70; 95% CI 1,40 až 2,05; P <0,001). Nebol žiadny významný rozdiel v intrakraniálnom alebo fatálnom krvácaní medzi týmito dvoma skupinami. V skupine rivaroxaban + aspirín bolo 313 úmrtí (3,4%) v porovnaní s 378 úmrtiami (4,1%) v skupine liečenej samotným aspirínom (hazard ratio 0,82; 95% CI 0,71 až 0,96; P = 0,01; prahová hodnota P pre významnosť: 0,0025). Primárny cieľ sa nevyskytol u významne menšieho počtu pacientov v skupine liečenej samotným rivaroxabanom než v skupine liečenej samotnou kyselinou acetylsalicylovou, ale závažné krvácavé príhody sa vyskytli u viac pacientov v skupine so samotným rivaroxabanom.

     U pacientov so stabilnou aterosklerotickou cievnou chorobou, mali pacienti užívajúci rivaroxaban (2,5 mg dvakrát denne) plus aspirín, lepšie kardiovaskulárne výsledky a väčšie množstvo prípadov krvácania než tí, ktorí dostávali samotný aspirín. Samotný rivaroxaban (5 mg dvakrát denne) nemal lepšie kardiovaskulárne výsledky ako samotný aspirín a jeho užívanie viedlo k väčšiemu množstvu závažných krvácaní.

Photogallery: