Program XXIII. kongresu Slovenskej kardiologickej spoločnosti

V sekcii "Akcie" nájdete program XXIII. kongresu Slovenskej kardiologickej spoločnosti.
Alebo môžete zobraziť program priamo kliknutím na tento LINK