Pacienti s chronickým trombotickým uzáverom artérie vedúcej do zóny po predošlom infarkte majú častejší výskyt komorových arytmií.

Pridané:
8.6.2017
Autori: 
DiMarco A, Anguera I, Teruel L, et al.
Zdroj: 
EuroPace
Vydanie: 
Europace (2017) 19 (2): 267-274.
Tags: 
Arytmia

Španielska štúdia na 118 pacientoch s implantovaným ICD v rámci primárnej prevencie NKS mala preukázať, či je chronický trombotický uzáver artérie vedúcej do zóny po predošlom infarkte (hypokinéza, aneuryzma, jazva na MRI, Q na EKG) spojený s častejším výskytom komorových arytmií.  U 31% pacientov bol prítomný takýto uzáver (najčastejšie RIA). Títo pacienti mali počas takmer 3-ročného sledovania 2-násobný výskyt komorových arytmií 53% vs. 26%, (najčastejšie KT) a intervencií ICD oproti kontrolám. Mortalita však bola podobná 26% vs. 19%. Vysvetlením by mohla byť vyššia miera ischémie okrajovej zóny jazvy a modifikovaný dlhoročný proces remodelácie jazvy v tromboticky uzavrenom riečisku. Štúdie, ktoré by preukazovali, že rekanalizácia takýchto uzáverov znižuje výskyt KT chýbajú.

 

Dokumenty: 

Diskusia

Prvý článok v sekcii Aktuality vede. Začíname.