Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Valné zhromaždenie SKS sa bude konať počas XXIII. kongresu SKS v piatok 5. 10. 2018 o 13:15 h v sále VICTORY v kongresovom centre X-BIONIC® SPHERE, Bratislava – ŠAMORÍN s nasledovným programom:

  • Správa o činnosti a hospodárení SKS
  • Správa Kontrolnej komisie
  • Správa o činnosti Slovenskej nadácie srdca
  • Voľby SKS
  • Odovzdávanie čestného členstva SKS
  • Rôzne
  • Záver