Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia Slovenskej kardiologickej spoločnosti