Otvorený list hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu MUDr. I. Bukovskému PhD.