Otvorený list hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu MUDr. I. Bukovskému PhD.

Diskusia

Ako neodborník... V téme pochopiteľne nie som doma (ako vyplýva z mojej profesie), napriek tomu mi však tento otvorený list čiastočne pootvoril oči v zaujatí stanoviska ku komentáru (jedného - zatiaľ stačí) Dr. Bukovského, možno pričasto obsadzujúceho rôzny mediálny priestor (o odborných neviem) a môžem sa čiastočne zariadiť ako k jeho stanoviskám vo všeobecnosti zaujať postoj. Nepovažujem to však za spochybnenie pravdepodobne užitočnej snahy Dr. Bukovského propagovať zdravú výživu. Ďakujeme, Robo Hatala Ejo