Nová kniha - Praktická echokardiografia

Autori: Beňačka J, Beňačka O  Predstavujeme Vám prvú slovenskú učebnicu echokardiografie. Pre ukážku z knihy rozkliknite nasledujúci link.

LINK NA UKÁŽKU Z KNIHY

LINK NA PREDAJCU KNIHY

V knihe sa nachádza množstvo videí, ktoré si jednoducho spustíte namierením bežného smartfónu na QR kód (bez nutnosti špeciálnej aplikácie). Videá sa spúšťajú potom v YouTube okne. Kniha obsahuje množstvo praktických rád. Špeciálna kapitola je venovaná transezofágovej echokardiografií s veľmi prehľadnými videami jednotlivých projekcií (videá z TEE simulátora)