Návrh na ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu na Slovensku

Milí kolegovia,

   medicína založená na dôkazoch poskytuje dostatok argumentov o benefitoch komplexnej kardiovaskulárnej rehabilitácie z hľadiska medicínskeho, ekonomického a aj spoločenského.

   Pracovná skupina SKS pre kardiovaskulárnu rehabilitáciu v roku 2016 vypracovala návrh, ako prakticky vykonávať ambulantnú KV rehabilitáciu (AKVR) u pacientov po revaskularizačných zákrokoch (CABG, PCI), ako aj ostatných invazívnych a chirurgických zákrokoch na srdci (tzv. posthospitalizačná fáza rehabilitácie). Návrh AKVR predkladáme na stiahnutie tu na webe.

   Personálne a prístrojové vybavenie v bežných fitness je z tohto hľadiska úplne neadekvátne. Ide totiž o pacientov s možnými arytmiami, vrátane rizika náhlej smrti. Princípom AKVR má byť cvičenie v tzv. kardiofitness stacionároch, kde pacienti prejdú na začiatku vstupným záťažovým testom s určením vhodnej tréningovej frekvencie pri aeróbnom cvičení. Počas ďalšieho priebehu je napr. u vysokorizikových pacientov nutný monitoring EKG a klinického stavu počas prvých 2-3 cvičebných jednotiek, atď..

   Pracovná skupina zároveň podniká kroky k tomu, aby AKVR bola zaradená do systému výkonov ambulantnej kardiologickej starostlivosti. V júni 2017 sme komunikovali s odborom MZ SR pre tvorbu nového zoznamu výkonov. Po ukončení pripomienkovania a legislatívnom schválení návrhu na zaradenie AKVR do zoznamu výkonov očakávame rokovania so zdravotnými poisťovňami o rozsahu hradenia jednotlivých úkonov a tiež zo strany MZ SR určenie minimálnej siete pracovísk AKVR - kardiologických stacionárov. Otvorená zostáva otázka možnej podpory zriadenia jednotlivých pracovísk z hľadiska prístrojového, priestorového, personálneho a pod. (Eurofondy? Centrálny nákup kardiotrenažérov?).

   Náš návrh má poskytnúť potrebné informácie všetkým kardiológom, ktorí uvažujú o zriadení takéhoto kardiologického stacionára a majú v sebe potrebný entuziazmus a presvedčenie o úžasnej sile riadenej a dlhodobej fyzickej aktivity.

   doc. MUDr. Štefan Farský, CSc, FESC.

   predseda pracovnej skupiny pre kardiovaskulárnu rehabilitáciu SKS

Diskusia

Nedá sa mi pozrieť návrh, aj keď som prihlásení ??