Fórum mladých kardiológov opäť ponúka voľné vstupy na ESC kongres

Milé kolegyne a kolegovia.

   Fórum mladých kardiológov pod záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti opäť ponúka 25 mladým lekárom inklinujúcim ku kardiovaskulárnej medicíne možnosť bezplatnej registrácie na Kongres ESC 2018 v Mníchove. Pôvodná cena registrácie je 665 €.

Podmienkou je

  • členstvo v Slovenskej kardiologickej spoločnosti
  • vek pod 35 rokov
  • registrácia na portáli ESC (je bezplatná)

   Termín kongresu je 25.-29.8.2018

Ak máte o záujem o túto podporu, prosím zašlite na sekretariát SKS (infoatsks.sk) nasledovné:

Vaše meno, dátum narodenia, Váš email a oskenovaný občiansky preukaz

Posledný termín, kedy môžete takto oznámiť svoj záujem na uvedenú emailovú adresu je 20.2.2018.

Fórum mladých kardiológov