Fórum mladých kardiológov opäť bodovalo!

Dňa 7.-8. apríla 2017 sa v Trnave konal IV. ročník kongresu Fórum mladých kardiológov. Program bol zameraný na situácie a postupy v akútnej kardiológii. Odznelo spolu 24 odborných prednášok. Kongresu sa zúčastnilo 120 účastníkov, priemerný vek 32 rokov. To je povzbudivá informácia pre pracovnú skupinu FMK do plánovania ďalších aktivít. Z úst mladých lekárov odznelo 13 poučných kazuistík. Porota po neľahkom rozhodovaní určila víťazov, ktorí si odniesli motivačné ocenenia. 

 

  1. Miesto: MUDr. Murín Pavol, PhD. (VÚSCH)

  2. Miesto: MUDr. Siváková Simona (SÚSSCH)

  3. Miesto: MUDr. Foral David (Nemocnica České Budějovice)

Cena obecenstva: MUDr. Boháčeková Marcela, PhD. (NÚSCH)

Najlepší poster: MUDr. RNDr. Púzserová Angelika, PhD. (Ústav patol. fyziológie SAV)

 

Okrem atestovaných a budúcich kardiológov a internistov si veľmi vážime aj účasť praktických lekárov, lekárov RLP a študentov medicíny.

Boli by sme veľmi radi, ak by sa dobré meno kongresu a hlavne praktická náplň prednášok šírila medzi mladými lekármi rôznych odborností a taktiež na lekárskych fakultách.