Centrum vedecko-technických informácií SR ponúka bezplatne full-textové zdroje

Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.

Prístup k významným medicínskym e-zdrojom ( 17 plnotextových databáz) ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii

Linky:

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

NÁVOD NA REGISTRÁCIU

REGISTRÁCIA

PRIHLÁSENIE