9. TKD 2018 - príhovor prezidenta a vedeckého sekretára

Milé kolegyne a kolegovia,

   ambíciou Tatranských kardiologických dní (TKD) bolo od ich vzniku vytvorenie platformy s príjemnou atmosférou pre intenzívnu bezbariérovú komunikáciu a interaktivitu kardiologickej komunity. Súdiac podľa obľúbenosti TKD za posledných takmer 20 rokov je takáto platforma potrebná. Obľúbenosť podujatia sa však bezpochyby spája aj s ďaľšími významnými faktormi: dominantne postgraduálne edukačné ladenie či prehľadnosť podujatia bez paralelných sekcií v dobre známom prostredí so špecifickým tatranským “genius loci” . A príležitosť neformálnych osobných stretnútí robí snáď z TKD taký náš bianuálny Facebook...
   Podujatie sa v minulosti tešilo aj veľkému záujmu našich partnerov zo strany farmaceutického a medicínskeho priemyslu. S poľutovaním musíme konštatovať, že po prijatí nových „etických princípov“ spolupráce zo strany výrobcov inovatívnych originálnych liekov i lekárskych technológií nemôžeme od tohto roku počítať s ich doterajšou podporou pri organizácii podujatia. Sme však veľmi radi, že výbor SKS opakovane jednomyseľne potvrdil našu odhodlanosť pokračovať v tradícii TKD v pôvodnom rámci i v týchto nových podmienkach.
   Uvedená situácia si, samozrejme, vyžaduje dôraz na funkčnost a nákladovú efektívnosť organizácie TKD. Súčasne kladie aj väčšie nároky na našu angažovanosť a má praktické dôsledky pre účastníkov s vyššími nárokmi na vlastnú finančnú spoluúčasť. Trochu neskromne si však myslíme, že Slovenská kardiologická spoločnosť a tradícia TKD si zaslúžia takýto „obolus“.
   Veríme, že tohtoročný program bude pre Vás zaujímavý i užitočný. S potešením môžeme konštatovať aktívnu prezentáciu 2 nových pracovných skupín – PS kardio-cerebrálnej medicíny a PS kardio-rádiologického zobrazovania. Obe odrážajú potrebu čoraz intenzívnejšieho interdisciplinárneho prepojenia v kardiovaskulárnej medicíne. Budeme hovoriť aj o provokujúcich „disruptívnych“ témach – napr. o kardiovaskulárnom manažmente seniorov, či skutočnej potrebe doživotnej liečby v kardiológii. Po pozitívnych skúsenostiach z iných podujatí sme sa rozhodli programovo oba večery vyplniť diskusne ladenými blokmi v uvoľnenej „horskej“ atmosfére. Pevne veríme, že ich témy vás oslovia a stretneme sa i tam..
   Dovoľte nám záverom poďakovať nielen všetkým kolegom, ktorí sa aktívne podieľajú na tohoročných TKD, ale aj všetkým účastníkom, ktorí svojou participáciou demonštrujú svoju lojálnosť SKS aj v časoch legislatívne nežičlivých. Naše poďakovanie patrí i celému sekretariátu SKS, partnerskej kongresovej agentúre a last but not least i všetkým skalným partnerom, ktorí pri nás stoja i tohto roku – či už na brehu Štrbského plesa alebo inde...

   Tešíme sa na stretnutie vo Vysokých Tatrách a prajeme vám všetkým príjemný odborný i spoločenský zážitok na 9. Tatranských kardiologických dňoch 2018!

    Peter Hlivák                          Robert Hatala
    Vedecký sekretár SKS             Prezident SKS