2% z Vaších daní pre SKS

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia,

  dovoľujeme si osloviť Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS). Prispejete tak k jej činnosti v prospech ďalšieho vzdelávania lekárov a zdravotníkov v oblasti kardiovaskulárnych chorôb. Vopred Vám za Vašu ochotu pomôcť napĺňať ciele SKS úprimne ďakujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z daní vo Vašom daňovom priznaní:

IČO: 31781012
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Slovenská kardiologická spoločnosť
Sídlo –adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava

Ak ste zamestnanec, stiahnite si naše predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a doplňte v ňom údaje z Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystavil/vystaví zamestnávateľ.

Ubezpečujeme Vás, že s Vami poukázanými príspevkami budeme nakladať s maximálnou starostlivosťou tak, aby Vaša ústretovosť pomohla napĺňať poslanie SKS.

Ešte raz vám ďakujeme za vašu ochotu!