2% z Vaších daní pre SKS

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti, milé kolegyne a kolegovia,

   obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% resp. 3% z Vašich daní Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS). Prispejete tak k jej činnosti v prospech ďalšieho vzdelávania lekárov a zdravotníkov v oblasti kardiovaskulárnych chorôb. Vopred Vám za Vašu ochotu pomôcť napĺňať ciele SKS úprimne ďakujeme.

Ako postupovať:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z toho si viete vypočítať 
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať SKS, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma však musí byť 3,-EUR.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie treba následne priložiť k potvrdeniu o zaplatení dane.
  2. Vypočítanú sumu spolu s Vašimi údajmi doplňte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Predvyplnené tlačivo, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť prikládáme (TU).
  3. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane (prípadne s potvrdením o dobrovoľníckej práci) doručte najneskôr do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ubezpečujeme Vás, že s Vami poukázanými príspevkami budeme nakladať s maximálnou starostlivosťou tak, aby Vaša ústretovosť pomohla napĺňať poslanie SKS.
Pre prípad, že nevyužijete predvyplnené tlačivo, tu sú údaje na vyplnenie Vyhlásenia pre poukázanie podielu z daní:

IČO: 31781012
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno/názov: SLOVENSKÁ KARDIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
Sídlo - Ulica: BÁRDOŠOVA
Súpisné/orientačné číslo: 2/A
PSČ: 83101
Obec: BRATISLAVA 37

Všetky doplňujúce informácie a formuláre nájdete (TU).
Ešte raz vám ďakujeme za vašu ochotu!

    Peter Hlivák               Robert Hatala
vedecký sekretár SKS      prezident SKS