Význam vybraných nových biomarkerov

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD.

Význam vybraných nových biomarkerov v diagnostike aneuryzmy abdominálnej aorty